Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu

Madde 1: Giriş
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu FUTURE SEARCHES (“SATICI”) tarafından www.futuresearches.com adresi üzerinden aşağıda tanımlandığı üzere; ürün satın alan alıcıların (“ALICI”) ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgi edinmesi amacıyla hazırlanmış olup,
28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca ön bilgilendirme formu niteliğindedir.

Madde 2: ALICI ve SATICI’ya Ait Bilgiler
SATICI
Unvanı : Future Searches – Pelin BAYÇELEBİ DEMİR
Adresi : Çukurambar Mahallesi 1431 Cadde Alkar Sitesi B Blok 24/5 Çankaya / ANKARA
Telefon : +90 544 975 0544
E-Posta : [email protected]
ALICI
Adı-Soyadı/Unvanı :
Adresi :
Telefon :
E-posta:

ALICI ile SATICI işbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında kısaca ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilir.

Madde 3: Ürünlerin Özellikleri
Ürünlerin cinsi/türü, miktarı, birim fiyatı, toplam satış bedeli, ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir. Ürünün/ürünlerin teslimat masrafları ilgili ürün ile ilgili www.futuresearches.com adresindeki sayfada yer alan bilgilerde belirtildiği üzere ALICI’ya ya da SATICI’ya aittir. Ürünlerin teslimi, adrese teslim şeklinde olacaktır.

Sipariş Detayları
Alışveriş Sepeti Tutarı: Sipariş tamamlandığında sözleşmeye eklenecektir.
Ulaşım Bedeli: Sipariş tamamlandığında sözleşmeye eklenecektir.
Toplam Ödenecek Tutar: Sipariş tamamlandığında sözleşmeye eklenecektir.
Tercih Edilen Ödeme Yöntemi: Sipariş tamamlandığında sözleşmeye eklenecektir.

Madde 4: Ödeme Şekli
ALICI tarafından sipariş şartlarında açıklandığı üzere kredi kartı ile internetten ve hesaba havale seçeneklerinden birini tercih edebilmektedir. SATICI’nın ALICI’nın kredi kartı ödemelerine ilişkin olarak ilgili bankaya karşı herhangi bir beyan, taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 5: Fiyatların Geçerlilik Süresi
Siparişteki ürün fiyatları siparişin oluşturulduğu günkü fiyatlardır. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde SATICI hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını ALICI hesabına iade edebilir. ALICI oluşturduğu siparişi, en fazla 3 (üç) süre ile gün erteleyebilir. ALICI’nın erteleme talebinden itibaren 3 (üç) gün sonra siparişi kendiliğinden iptal edilir.

ÖNEMLİ: SATICI’nın web adresinde bulunan ürünler ile ilgili taahhütleri, stok, tedarik süreci ile sınırlı olup, aşağıda yer alan hususların gerçekleşmesi halinde sipariş iptali ve bedel iadesi gerçekleşecektir. SATICI stoklarında bulunduğu sürece web adresinde belirtilen fiyat ve özelliklerdeki satışa arz edilmiş ürünü tedarik etmeyi taahhüt etmektedir. Ancak Sistem ya da internette oluşacak gecikmeler ya da ALICI’nın alışveriş yapması aşamalarında ortaya çıkacak gecikme ve sair aksaklıklar ile mükerrer sipariş ya da son kalan stok ürünün farklı müşteriler tarafından aynı anda sipariş edilmesi veya stok ürünlerde meydana gelebilecek zayi ve benzeri gönderimi, ekonomik değeri etkileyen haller veya stokta görünen ürünlerin sipariş sonrasında ALICI’ya gönderilmesi öncesinde yapılan son muayenelerinde ayıp ya da benzeri ürünün ALICI’ya gönderimini etkileyen haller veya yasal mevzuata aykırılık ve benzeri nedenler ile ürünün gönderilmesinin mümkün olamaması gibi hallerin ortaya çıkması ve sair SATICI’dan kaynaklanmayan sebeplerle stok ile ilgili ortaya çıkacak hatalar ya da ürünün temin/teslim edilmemesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda ALICI’ya bilgi verilerek sipariş iptal edilmek zorunda kalınacak olup, bu nedenle siparişin teslim edilmemesinden SATICI SORUMLU OLMAYACAK, bu hususta herhangi bir yükümlülük altına sokulamayacak, sipariş bedelinin iptal ve iadesi dışında ALICI’ya ekstra bir ayrıcalık sağlanmayacaktır.

Madde 6: Cayma Hakkı
ALICI, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir.
Cayma bildiriminin SATICI’ya yazılı olarak ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ALICI’dan alınan toplam bedel iade edilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’ya yukarıda belirtilen süre içerisinde yazılı olarak veya sürekli veri taşıyıcısıyla yapılması ve ürün/ürünlerin 6 Mart 2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 7.Maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI’ya teslim edilen ürün/ürünlerin SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICI’ya iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün/ürünlerin bedeli ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkının kullanılması halinde ürün/ürünler SATICI’ya, ALICI tarafından kargo ile iade edilir ve bu durumda kargo ücreti ALICI’ya aittir.

Tek sipariş konusu ayrı ayrı teslim edilmişse, mal birden fazla parçadan oluşuyorsa, belirli bir süre boyunca malın düzenli teslimi yapılıyorsa bu teslimat türlerine göre cayma hakkının başlangıcına ilişkin süre hesaplanırken Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri dikkate alınır.
ALICI tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak ALICI kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı SATICI’ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.
Her türlü iadeler mutlak suretle orijinal kutu ve ürünün ambalajı (koruma bandı) bozulmaksızın yapılmalıdır.
Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya, e-mail ya da telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün/ürünlerin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 7.madde hükmü kapsamında yer almaması gerekmektedir.

Madde 7: Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler
06.03.2011 tarih 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinin 3/a nolu bendi gereği “Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.”
06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinin 4 no’lu bendinde sayılan sözleşmeler/mal ve hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, uyarınca;  çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar, ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeler, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallarda ALICI cayma hakkını kullanamaz.
Sarf malzemeleri ile yukarıda sayılan kapsamda bulunmayan kozmetik ürünlerde ancak ambalajın açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartıyla ALICI tarafından cayma hakkı kullanılabilecektir. Tüm iadeler orijinal ambalaj ve kutu ile ve ürünün ambalajı bozulmaksızın yapılmalıdır.

Madde 8: Teslimat
ALICI’nın siparişi üzerine belirtilen ürün/ürünler 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI’ya veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Elektronik ortamda düzenlenen dijital indirilebilir ürünler ALICI’nın satın alma esnasında belirttiği elektronik posta adresi ve elektronik iletişim bilgileri kullanılarak teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Fiziki ürün satışı olması halinde ALICI ürünü teslim almadan önce muayenesini yapmalı, olağan muayene ile tespit edilebilen ayıplı ve hasarlı ürünü SATICI yetkilisinden teslim almamalıdır. ALICI malı gözden geçirmeyi ihmal eder ve malı teslim alırsa, ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul etmiş sayılır.
Sipariş konusu ürünün/hizmetin teslimatı için ALICI’nın sözleşmeye elektronik ortamda gerekli teyidi vermiş olması ve bedelinin ALICI’nın tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI’nın mal/hizmetin teslimi yükümlülüğü ortadan kalkar.

Paketleme, kargo ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmakta olup, aksi SATICI tarafından internet sitesinde belirtilmemiş ise ürün bedeline dahil değildir. Kargo fiyatı sipariş toplam tutarına, ayrı bir şekilde faturada gösterilerek eklenmektedir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Kargo teslim masrafları ürün satış detaylarını içeren internet sitesinde belirtildiği sürece artık bu bedelin de kabul edilmiş sayılacağının bilinmesi gerekmektedir. ALICI’nın kargo ve teslimat bedelinden sorumlu olduğu durumda ALICI’dan ürünlerin fiyatı ve teslimat ücreti dışında başka bir ücret tahsil edilmeyecektir.

ANCAK; edilen ürün ile ilgili olarak, sipariş aşamasında yada sipariş sonrasında meydana gelebilecek yasal değişiklikler ve sair sebepler ile ortaya çıkacak KDV artışı, Ek vergilendirme, bandrol, harç tahakkuku ve sair Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ödenmesi/iletilmesi gerekecek bedeller ile ilgili olarak mevzuat gereği meydana gelecek değişikliklerde, ALICI lehine ve aleyhe olan hususların SATICI tarafından uygulanması zaruri olup, bunlar nedeni ile ortaya çıkabilecek ek bedellerden ALICI sorumlu olacaktır. Bu tür hallerde diler ise ALICI, sipariş sevk öncesi ya da sevkiyat sonrasında bu sözleşmede ve yasal mevzuatta belirtilen İPTAL/CAYMA hakkını kullanabilecektir.

Madde 9: Hatalı Teslim
Sipariş edilmeyen bir ürünün teslimi veya hizmetin sunulması durumunda; SATICI ALICI’ya telefon ya da e-mail yoluyla bilgilendirme yaparak sipariş edilmediği halde teslim edilen ürünü veya hizmeti geri alabilir. Sipariş edilmeyen ürünün veya hizmetin bedeli ALICI tarafından ödenmediği takdirde ALICI malı SATICI’ya iade etmek ve kargoya teslim etmekle yükümlüdür. Bu halde kargo ücreti SATICI’ya aittir.

Madde 10: Fiyat
ALICI, KG ile satılan tartılı mallardan sipariş verdiği takdirde, SATICI tarafından sipariş miktarına uymak için azami gayret gösterilecektir. Buna rağmen, hazırlanan ile talep edilen miktar, gramaj farklılık gösterebileceği için veya alternatif olarak verilen ürünler nedeniyle önceki ekranda hesaplanan toplam alışveriş tutarı, teslimat anındaki faturadan değişik olabilecektir.

Madde 11: Kredi Kartı ile Ödeme
SATICI, internet üzerinden kredi kartı ile ödemeli siparişlerin teslimatında kredi kartı ve kimlik ibrazını isteyebilir. Ödeme yapılan kredi kartının ve siparişi veren kişiye ait kimlik ibrazının yapılmaması durumunda SATICI ürünü ALICI’ya teslim etmeme hakkına sahiptir.
ALICI bu hallerde SATICI’dan herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Kapıda kredi kartı ile yapılan ödemelerde, banka ya da teknik nedenlerden dolayı pos cihazından ödeme alınamaması durumunda, SATICI siparişi ALICI’ya teslim etmeme hakkını saklı tutar.
ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI, sipariş anında kullandığı kredi kartı hamilinin kişisel veri güvenliği ve alışverişe konu harcamaların kart hamilinin izni dahilinde yapılıp yapılmamış olması konuları açısından tek taraflı yükümlüdür.
ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

Madde 12: Olağanüstü Haller
www.futuresearches.com sitesinde bulunan ürünler ile ilgili operasyon üretici markaların stokları ile sınırlıdır. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici
ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.
Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ürün bedeli olarak ödediği tutar en geç 14 (on dört) gün içinde kredi kartına veya banka
hesabına defaten iade edilir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 13: Bilgi Sorumluluğu
ALICI, www.futuresearches.com adresinde yer alan kayıt formunda belirtmiş olduğu ve/veya üye olurken belirtmiş olduğu işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan kişisel ve sair diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu, bu itibarla SATICI nezdinde
doğacak her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder. ALICI aşağıdaki onaylıyorum butonunu tıklamak suretiyle işbu önbilgilerin tümünü okuduğunu, anladığını kabul eder.

Madde 14: Kişisel Verilerin Paylaşılması
ALICI, sipariş esnasında ve işbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında olduğu ve SATICI nezdinde tutulan kişisel bilgilerinin (isim, soyadı, unvan, adres, telefon, faks, e- posta vb.), SATICI tarafından, hizmet ve ürünlerin pazarlanması amacıyla temsilcileri vasıtası ile gerek e-posta, telefon, faks veya SMS yoluyla gerekse de posta yoluyla ALICI ile irtibat kurulması, hizmet ve ürünlerin tanıtımı, yeni ürünler veya ALICI’nın ilgisini çekebileceğini düşündüğü
diğer bilgiler hakkında promosyon niteliğindeki e-postaların gönderilmesi amaçlarıyla kullanılabileceğine muvafakat etmektedir.

Madde 15: İletişim ve İtiraz
ALICI, her türlü soru, talep ve şikâyetlerini Madde 2’de belirtilen SATICI’nın adresine, [email protected] e-posta adresine ve SATICI’nın 0544 975 0544 numaralı hattına yapabilecektir. Ayrıca ALICI, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, ilgili Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.

Madde 16: Genel Hükümler
18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz.
Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

Madde 17: Sorumluluk
ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Madde 18: Süre ve Yürürlük
İşbu Sözleşme, ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğu ve kabul edildiği beyan edildiği ve alışveriş işlemi gerçkekleştiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. www.futuresearches.com adresindeki Ön Bilgilendirme Formu’nun ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirtilen e-posta yoluyla veya teslimat sırasında ALICI’ya ulaştırılmış olması gerekmektedir. İşbu Sözleşme, Taraflar’ın karşılıklı edimlerinin Sözleşmeye uygun şekilde yerine getirilmesi üzerine kendiliğinden sona erecektir.