WordPress Woocommerce’de Kategori Nasıl Gizlenir?

seo hizmeti fiyatları

WordPress WooCommerce kullanırken ana sayfamızda (dükkan-shop sayfası) bazı kategorileri çeşitli sebeplerle saklamak isteyebiliriz. Aşağıdaki kodu temanızın functions.php dosyanıza yapıştırıp,  kategori yazan yeri silip, yerine saklamak istediğiniz kategorinin id bilgisiyle değiştirmeniz yeterli. Kategori ID’nizi bulmak için ilgili kategoriyi düzenleme sayfasına girin. URL’de product_cat&tag_ID=372 kısmındaki sayısal değer Id bilginizi verir. (Bu örnekte 372) Birden fazla kategori saklamak isterseniz kategori ID’leri arasına virgül koyarak koda ekleyin. Kaydedin. İstemediğiniz kategoriler artık görünmüyor olmalı. Harika bir kod değil mi? 😊

function get_subcategory_terms( $terms, $taxonomies, $args ) {
  $new_terms   = array();
  $hide_category   = array(kategori); // Buraya saklamak istediğiniz ürün kategorilerinin ID’lerini aralarına virgül koyarak yazın
   // if a product category and on the shop page
  if ( in_array( ‘product_cat’, $taxonomies ) && !is_admin() && is_shop() ) {
   foreach ( $terms as $key => $term ) {
    if ( ! in_array( $term->term_id, $hide_category ) ) {
      $new_terms[] = $term;
    }
   }
   $terms = $new_terms;
  }
return $terms;
}
add_filter( ‘get_terms’, ‘get_subcategory_terms’, 10, 3 );